Szólások

„Az állam én vagyok!”  XIV.Lajos
Közismert, hogy ez a kijelentés XIV. Lajos francia királytól származik, pedig több kutató megerősítése szerint I. Erzsébet angol királynőtől származik.

 

„Ha nincs ember, nincs probléma”  Sztálin
Semmiféle adat nincs arról, hogy ezt Sztálin valaha is mondta. Ez a kijelentés Ribakov orosz szerzőtől származik, aki az Arbat gyermekei regényében valójában Sztálin szájába adja ezt a mondatot, amikor a cári védelmet szétlöveti, így: „A halál minden problémát megold, ha nincs ember, nincs probléma”. Ribakov a Visszaemlékezések regényében azt írta, lehet, hogy hallotta valakitől ezt a kijelentést, de az is lehet, hogy ő találta ki.

 

„A vallás a nép opiuma.”  Lenin
Valójában ennek a híres kijelentésnek a szerzője Novalis, a neves német író, aki a XVIII. század 2. felében élt. Lenin és Marx műveiben valóban megtalálható ez a mondat, de az eredeti kontextusból kiszakítva meghamisították jelentését. Arról van ugyanis szó, hogy abban az időben az ópium nem számított drognak, sőt népszerű fájdalomcsillapítóként recept nélkül is hozzá lehettet jutni a patikában.   Noválisnál éppen ezért a mondat azt jelentette, hogy a vallás a nép körében a lelki fájdalmak enyhítője.

Könnyű univerzálisnak lenni”  Leonardo
Gyakran úgy értelmezik, hogy a sokoldalúságot könnyű elsajátítani. A művész számára viszont ez azt jelentette, hogy az élő formák hasonlóak, és ez által kapcsolódnak össze a természet különböző oldalai. Ezek az alapfolyamatok és alapstruktúrák mintákat képeznek.

 

Cl. Galenusz görög orvos eredeti nevét nem ismerjük. A neve elé írt Cl. rövidítés nem a Claudius név rövidítése, hanem a clarissimus- fényességes cím rövidítése.

 

Augustusnak, Róma első császárának eredeti neve Gaius Julius Octavius volt. Sikere teljében vette fel az Augustus nevet, ami fenségest jelent.

 

Az Iliász II. ének 484-488. versében  Homérosz nem kevesebbet állít, mint azt, hogy a múzsák mindent tudnak, velük szemben viszont az ember semmit se. Ez a szembeállítás akkor válik tisztán érthetővé, ha figyelembe veszzük, hogy a tudást kifejező oida görög ige eredetileg a látással van kapcsolatban. S így a szöveg azt hangsúlyozza, hogy a Múzsák azáltal tudnak mindent, mert képesek egyszerre látni mindent, a halandó ember viszont erre nem képes.

 

A rejtvény az ókorban halálos feladat, aki nem tudja megoldani rejtvényt, meghal. A legenda szerint Homérosz halálát is az okozta, hogy nem tudta megfejteni a tetű-rejtvényt.
Herakleitosz egyik töredékéből tudhatjuk, hogy a görög bölcset a tetvészkedő gyerekek tették bolonddá. Arra a kérdésére ugyanis, hogy jó volt-e fogás, azt válaszolták a halászok: Otthagytuk a fogást. Azt hoztuk, ami nem akadt meg. Homérosz nem tudta megfejteni a választ, ami arra vonatkozott, hogy a megfogott tetveket otthagyták, amiket viszont nem fogtak meg, azokat magukkal vitték.

 

Demiurgosz a gnosztikusok szerint a tökéletes isten asszisztense, ő kézműves isten, aki végrehajtja a világ teremtését, mivel részleges tudása van, rossznak is tekintik.

„Minden asszony, aki férfiúvá válik, be fog menni a Mennyek Királyságába” A Tamás szerinti evangélium szövegével szemben áll Jézus mondása, „Minden asszony, aki megváltozik, be fog menni a Mennyek országába.” Vagyis az üdvösség lehetőségét nem vonta meg a nőktől.

 

 

No comments yet.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!