Stendhal, A szerelemről (Kalligram Pozsony, 2000)

Stendhal A szerelemről

Stendhal A szerelemről

Ebben az értekezésben találjuk az író híres kristályosodás metaforáját, ami a sóbányák tárnáiba dobott gallyak kristályosodási folyamataira utal, s minek következtében nem lehet felismerni az eredeti ágat a rárakódott sókristályok miatt. Mindez a szerelemre nézve annyit tesz, hogy a szerelmes a másikban a vágyképeit látja vagy saját érzéseibe szerelmes. Érdemes felidézni Rómeó Rozália iránti szerelmét, ahol Rómeó nem a másikat, hanem saját vágyait élvezi. Az igazi szerelmi érzéssel Júlia fogja megajándékozni.
 

Stendhal négyféle szerelmet különböztet meg, mint szenvedély, kedvtelés, testi, és hiúság szerelmet. A szerző értekezésében a korabeli írók és személyek szerelemtapasztalatait használja fel (a francia forradalom és az azt követő évtizedekről van szó), s részben ezért, részben mert minduntalan magyarázkodik, nehéz olvasni a szöveget.
 

Észrevételeim:

a,( „207. o. A válásra nincs szükség, lévén a házasság misztérium. Ugyan miféle misztérium? Jézus Where to buy Viagra Krisztus és az egyház egyesülésének jelképe. S mi lenne a sorsa ennek a misztériumnak, ha véletlenül az Egyház fogalmát hímnemű szó jelölné?” felvetődött bennem, hogy a nyelvi nemek hiánya hogyan alakítja egy nép gondolkodását. Pl. revolúció szó a magyarban forradalom, tehát nem tükrözi a körkörös mozgásban való visszajutást a kiindulópontra; Lucifer szó elnyeli az eredeti fényhozó, lux és ferrare szavak eredeti jelentést..stb..)

b, ennek a tanulmánynak a függvényében hogyan olvasnánk Stendhal nagy regényeit, a Vörös és fekete, 1831; a Pármai order Proscar kolostor1839 műveit?

c, mi az oka, hogy brand Kamagra online Stendhalnak ez az írása ennyire népszerűtlen és visszhangtalan volt; az ember részleges vakságának és süketségének újabb bizonyítékával találkozunk

No comments yet.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!