Ghyczy György tárlatán

Ghyczy György kiállításának tárlatvezetésére negyed órával hamarabb érkezetem, ami lehetőséget adott arra, hogy zavartalanul feltöltekezzem a képek élményével.

               Vajon hová vezet ez az út II (akril, vászon, 140x70 cm) kicsi  Vajon hová vezet ez az út I (akril, vászon, 140x70 cm) kicsi

Legelőször is zavarba jöttem, mert a laktanya-tábornok képsorozat láttán visszahelyezkedtem gyermek – és ifjúkorom helyszínére, Tapolcára, ahol több laktanya is működött. Ismertem az egyenruhák, a díszszemlék, a katonai beszédmodor és viselkedés sajátos világát. De hát Ghyczy György nem a ’hej, élet, de gyöngyélet’ nosztalgia sorozatát festette meg, hanem a hajdan volt katonaélményeiből kiemelt valami általános emberit, nevezetesen az örök emberi gonoszt, minek kifejezéséhez a katonaélmény kiváló anyagot biztosított: az egyenruha mögött ugyanis embertelen, korlátolt bábuk bújtak, akik kifelé határtalan agresszivitással viszonyultak a környezetükhöz. A mindenkori gonosz jellemzőjét ismerte fel Ghyczy György a tábornokaiban, aki nem képes kapcsolatba lépni a másik emberrel és környezetével, hanem kisajátítja azt, majd pedig leigázza, és kénye-kedve szerint átformálja. A tábornok képeken így lesznek zord színek, szétszaggatott, szétszakított vonalak és szétszóródott tárgyak, így tölti ki a mindenkori tábornok arctalanul diszharmonikus testével az egész képet ráfeküdve és ezáltal elpusztítva a világot. Az ilyen típusú ember erejét és hatalmát a külsődleges tárgyak- egyenruha, kitüntetések- adják, nem véletlen, hogy olyan témájú képekre bukkanunk, mint a tábornok ruhája, kitüntetése és vadászmadara. Mindez ugyanakkor félelmet is kelt, mert éppen korlátoltsága és korlátozottsága folytán nem ér el hozzá semmi emberi.

A képek másik tematikus csoportja – mintegy a sötét emberi ellensúlyozásaképpen – a természet örök ódáját zengi, mert a táj flórájával együtt szép, mert eleven, mert derűs, mert biztató és reménykeltő. A brutálisan művi agresszív katonai világgal szemben ezeken a képeken minden rendben van, a természet egyszerre változik és egyszerre állandó. De az elmúlás nem fájdalmat, hanem az újjászületés és a folytonosság reményét adja. Ez persze csak akkor igaz, ha a vele együtt élő ember nem igázza le, s nem használja ki önző módon haszonszerzésre. Ezeken a képeken a vonalak folytonosak lesznek, a színek árnyaltak és plasztikusak, egymáshoz igazodásuk hajlékony és könnyed.

A képek harmadik csoportjának a bölcseleti képek címet adnám. Ghyczy György ugyanis Lao-ce-vel, a kínai filozófussal útnak indul. Együtt járják a mindenkori életutat.  A képek ezekről az élményekről vallanak, így élhetjük át mi is nézők a rácsodálkozás, az elbizonytalanodás, a veszély, az áhítat és a gyengéd támogatás élményét. S láthatjuk azt a csodát, amibe a bölcs részesül, aki a megélt világ- tükörben egyszerre láthatja önnön nagyszerűségét és kicsinységét.

Ghyczy György festményei egyszerre beszélnek magáról a festőről, a mindenkori emberről és az élet rejtelmeiről. A tárlat tartalmi és formai-technikai szinten is szerves kapcsolódást mutat. Az egyik képen megkezdett vonalak folytatódnak a másik képen, még akkor is, ha elágaznak, ha hirtelen megszakadnak, vagy több sáv ígér valami távoli célt. Ugyanilyen kötőanyagot jelentenek a színcsoportok is, egyik képről átkerülve egy másikra, újabb jelentést vesznek fel. A művész ezekkel a megoldásokkal mintha azt tudatosítaná, hogy ugyanazon az úton, ugyanabban a térben mozgunk mindnyájan, csak rajtunk múlik, hogy eltapossuk, védjük vagy szemléljük a világ nagyszerűségét.

A Vajon hova vezet az út ikerfestményeket a tárlat esszenciájaként fogtam fel. A két festmény annyira összetartozik, hogy akár egy képnek is tekinthetem, ugyanis a rajtuk tovavivő utak folytatódnak a másik képen, sőt ki is lépnek a keretből, mintegy felhívva figyelmünket, hogy a Te utad is erre tart, indulj bátran, s ne hagyd otthon Ghyczy György élettapasztalat-ajándékát.

 

Köszönet érte: Mayer Erzsébet

<!--[if gte mso 9]> <![endif]-->

One Response to “Ghyczy György tárlatán”

  1. ghyczygyuri 2013-06-11 at 09:04 Permalink

    Köszönöm, nagyon tetszik

Hozzászólás a(z) ghyczygyuri bejegyzéshez Click here to cancel reply.